Program Hakkında

 

 

   AUZEF’e bağlı olan Tarih Programı, dört yıllık açık öğretim lisans programıdır. Programımız öğrencilerimize, tarihi gelişmeleri disiplinler arası bir yaklaşımla değerlendirebilecek nitelikleri kazandırmayı, edindiği bilgileri farklı bakış açılarıyla yorumlayabilecek kabiliyeti kazanan, alanında uzman bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimizin alanı için gerekli kuramsal bilgileri çok yönlü bir anlayışla çözümleyerek sürekli yenileyebilecek beceriler kazanması, tarihi süreç içerisinde gelişen anlayış ve düşüncelerin farklı boyutlarını akademik bilinçle araştırabilecek ve yorumlayabilecek donanıma sahip olmasını sağlamak programımızın hedefleri arasındadır.

 

DETAYLI BİLGİ

    Tarih Lisans Programı'yla öğrencilere;
 • Genel tarih bilgisine sahip olma,
 • Ulusal tarihle ilgili bilgilere sahip olma,
 • Kendi dilinde tarihsel metinleri veya orijinal belgeleri okuma, özet çıkarma, transkripsiyon yapma ve uygun bir şekilde tasnif edebilme,
 • Tarih yazımının çeşitli türlerini doğru bir şekilde kullanarak kendi dilinde yazma,
 • Kaynak dillerdeki metinleri anlama ve kullanabilme,
 • Tarihi bilgileri yorumlayabilme, metinleri ve vesikaları doğru bir şekilde kullanabilme, disiplin ilkelerine göre düzenleyebilme,
 • Neden sonuç ilişkisi içerisinde objektif olarak tarihi meseleleri değerlendirebilme,
 • Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olma, alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme,
 • Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, alanında edindiği bilgileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

   Tarih Lisans Programı'na başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

 • ÖSYM tarafından belirlenen puan türünde yeterli puanı alan öğrenciler tercih yaparak başvurabilirler.
 • Herhangi bir lisans bölümünde okuyan öğrenciler ve lisans bölümü mezunları da ikinci üniversite kapsamında bölüme başvuru yapabilirler.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.
 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

   Tarih Lisans Programı; Osmanlı Türkçesi, Çin Tarihi, Türk Tarihine Giriş, Mezopotamya Tarihi, Göktürkler, Antik Numismatik, Medeniyet ve Kültür Tarihi gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, dört yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.


 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

   Sınavlar, her bir ders için her yıl / yarı yılda en az bir ara sınav, bir yarı yıl / yıl sonu, bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.


Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.


 


MEZUNİYET

   Tarih Lisans Programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, lisans diploması alarak “Tarih Lisans Mezunu” unvanını kazanırlar. (Diploma üzerindeki ibare)

Tarih Lisans Programı mezunları öğrenim hayatlarına yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilirler.

 

 


KARİYER OLANAKLARI

İleri düzeyde Osmanlıca eğitimi alacak Tarih Programı mezunlarımız;

 • Sosyal bilimlerin muhtelif alanlarında araştırmacı, uzman ve akademisyen olabilecekleri gibi yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle araştırma merkezlerinde istihdam edilebileceklerdir.
 • Osmanlıcaya hakim olacak öğrenciler arşivci veya tasnif elemanı unvanlarıyla tapu daireleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adliyeler gibi eski kayıtları saklayan ve bu kayıtlardan istifade etmek mecburiyetinde olan kurumlarda çalışabilirler.
 • Yabancı üniversitelerde Türk Kültürü, Osmanlıca, Osmanlı ve Türk Tarihi vb. dersleri okutabilecek donanıma sahip olacak bölüm mezunları, disiplinler arası çalışmalardaki birikimleriyle basın yayın kurumları, sosyal bilimler alanında çalışmaları olan araştırma merkezleri ile kamu veya özel kurumların ilgili birimlerinde görev alabileceklerdir.
 • Mezunlarımız Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tarih alanında uzmanlık gerektiren birimlerinde üst düzey görev alma imkanına sahip olacaklardır.
 • Ayrıca mezunlarımız akademik çalışmalara yönlendirileceklerdir.