Mezuniyet


      KARİYER OLANAKLARI

   Bölümden mezun olan öğrencilere "Tarih Lisans Mezunu" ünvanı verilir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler için kariyer olanakları aşağıda belirtilmiştir.

  • İleri düzeyde Osmanlıca eğitimi almış olan mezunlarımız sosyal bilimlerin muhtelif alanlarında araştırmacı, uzman ve akademisyen olarak çalışabilirler.
  • Osmanlıcaya hakim öğrenciler "arşivci" ve ""tasnif elemanı ünvanı ile Tapu Daireleri, TBMM, Adliyelerde çalışabilirler.
  • Yabancı Üniversitelerde Türk Kültürü, Osmanlıca, Osmanlı ve Türk Tarihi vb. alanlarda istihdam edilebilirler.
  • Basın Yayın Kuruluşları, Sosyal Bilimler alanında çalışmaları olan araştırma merkezlerinde çalışabilirler.
  • Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda tarih alanında uzmanlık gerektiren alanlarda çalışabilirler.
      Mezuniyet Koşulları
  • Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  • Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.