DERSLER

1. Yıl

1 . Dönem (Güz Dönemi) 

DİPLOMA PROGRAMI ADI: TARİH
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS
THAO1132 Z OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ 3 0 0 3 6
THAO1112 Z ESKİ MISIR TARİHİ 3 0 0 3 6
THAO1004 Z TÜRK TARİHİNE GİRİŞ 3 0 0 3 6
THAO1154 Z ANADOLU VE MEZOPOTAMYA TARİHİ 3 0 0 3 6
ODAI0001 Z ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 0 2 2
ODTD0001 Z TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 2
ODYD0001 Z YABANCI DİL I 2 0 0 2 2
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 18
18 30

2 . Dönem (Bahar Dönemi) 

DİPLOMA PROGRAMI ADI: TARİH
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS
THAO1134 Z OSMANLI TÜRKÇESİ 3 0 0 3 6
THAO1138 Z ANADOLU DEMİR ÇAĞI DEVLETLERİ TARİHİ 3 0 0 3 6
THAO1010 Z HUN TARİHİ 3 0 0 3 6
THAO1113 Z ESKİ İRAN TARİHİ 3 0 0 3 6
ODAI0002 Z ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 0 2 2
ODTD0002 Z TÜRK DİLİ II 2 0 0 2 2
ODYD0002 Z YABANCI DİL II 2 0 0 2 2
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 18
18 30
2. Yıl

3 . Dönem (Güz Dönemi) 

DİPLOMA PROGRAMI ADI: TARİH
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS
THAO2135 Z OSMANLI TARİHİ METİNLERİNE GİRİŞ 3 0 0 3 5
THAO2140 Z BALKAN TARİHİ (250-1453) 3 0 0 3 5
THAO2154 Z GÖKTÜRKLER 3 0 0 3 5
THAO2141 Z İSLAM TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO2119 Z ANTİK NUMİSMATİK 3 0 0 3 5
THAO2168 Z OSMANLI DÖNEMİNDE BALKANLAR (1774-1914) 3 0 0 3 5
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 18
18 30

4 . Dönem (Bahar Dönemi) 

DİPLOMA PROGRAMI ADI: TARİH
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS
THAO2136 Z OSMANLI TARİHİ METİNLERİ 3 0 0 3 5
THAO2155 Z UYGURLAR 3 0 0 3 5
THAO2145 Z KURULUŞ VE YÜKSELİŞ DEVRİ OSMANLI TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO2169 Z ROMA TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO2118 Z DOĞU AVRUPA TÜRK TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO2115 Z ANTİK YUNAN SOSYAL TARİHİ 3 0 0 3 5
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 16
18 30
3. Yıl

5 . Dönem (Güz Dönemi) 

DİPLOMA PROGRAMI ADI: TARİH
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS
THAO3066 Z İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO3067 Z SELÇUKLULAR TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO3068 Z TÜRKİYE SELÇUKLULARI VE ANADOLU BEYLİKLERİ TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO3070 Z HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO3071 Z OSMANLI DENİZCİLİK TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO3146 Z 17. – 18. YÜZYIL OSMANLI TARİHİ 3 0 0 3 5
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 18
18 30

6 . Dönem (Bahar Dönemi) 

DİPLOMA PROGRAMI ADI: TARİH
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS
THAO3074 Z TÜRKİSTAN TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO3075 Z MEMLÜKLER TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO3160 Z AVRUPA TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO3158 Z ALTINORDA TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO3080 Z AKKOYUNLU, KARAKOYUNLU VE SAFEVİLER TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO3159 Z RUSYA TARİHİ 3 0 0 3 5
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 18
18 30
4. Yıl

7 . Dönem (Güz Dönemi) 

DİPLOMA PROGRAMI ADI: TARİH
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS
THAO4163 Z OSMANLI TARİHİ (1789-1908) 3 0 0 3 5
THAO4161 Z SÖMÜRGECİLİK TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO4126 Z OSMANLI İKTİSAT TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO4162 Z OSMANLI TEŞKİLATI VE KÜLTÜR TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO4160 Z DİNLER TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO4169 Z OSMANLI DİPLOMASİ TARİHİ 3 0 0 3 5
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 16
18 30

8 . Dönem (Bahar Dönemi) 

DİPLOMA PROGRAMI ADI: TARİH
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L K AKTS
THAO4150 Z II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO4166 Z TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO4128 Z TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO4129 Z OSMANLI SOSYAL TARİHİ 3 0 0 3 5
THAO4131 Z I. DÜNYA SAVAŞI TARİHİ (1914-1918) 3 0 0 3 5
THAO4164 Z TÜRK DIŞ POLİTİKASI 3 0 0 3 5
DÖNEM MÜFREDAT KURALLARI
DÖNEMSEL MAX. AKTS YÜKÜ: 30
BU DÖNEMDE ALINMASI GEREKEN KREDİ: 18
18 30

PROGRAM MÜFREDAT KURALLARI:
MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ MİN. KREDİ MİKTARI: 144
MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ MİN. AKTS MİKTARI: 240