PROGRAM GENEL BİLGİLERİ

Kabul Koşulları YGS sınavında yeterli puanı almış olmak   Vizyon Tarih sahasında yüksek standartlara sahip ve kaliteli ders içerikleri üretmek.Ürettiği ders içeriklerini tarih eğitimi almak isteyen kitlelerin hizmetine sunarak tarih bilgisinin yaygınlaşmasını sağlamak. Gelişmeye ve yeniliğe açık müfredatı ile dikkatleri ...

Program Öğrenme Hedefleri

Program öğrencilerinin Tarihe yardımcı bilimlerden özellikle tarih felsefesinden yararlanarak, bilimsel araştırma tekniklerini öğrenmelerini, disiplinler arası bir yaklaşım kullanarak doğru bilgilere rahatça ulaşmalarını, zorunlu Osmanlıca, ileri Osmanlıca ve seçmeli yabancı dillerle, yerli ve yabancı vesikalara ulaşarak, bu ves...

Bilimsel veya Mesleki Yeterlilikler

İleri düzeyde Osmanlıca eğitimi alacak ve en az bir yabancı dile hakim olacak mezunlarımız; tarih ve sosyal bilimlerin muhtelif alanlarında araştırmacı, uzman ve akademisyen olabilecekleri gibi yurt içi ve yurtdışındaki üniversitelerle araştırma merkezlerinde görev alabileceklerdir. Osmanlıcaya hakim olacak öğrenciler arşivci v...

Staj

Bu programda staj yapılmamaktadır. ...
E-BULTEN